Sản phẩm
Menu

Chia Sẻ về điêu khắc tượng gỗ

Tượng Cóc ngậm tiền bằng gỗ quý & Quá trình điêu khắc

Tượng Cóc ngậm tiền bằng gỗ ( Thiềm Thừ ) đẹp nhất Việt Nam và Quá Trình điêu khắc Tượng […]

Phân biệt gỗ Tử Đàn Ấn Độ

Phân Biệt Gỗ Tử Đàn Ấn Độ Liệu sản phẩm mình đang sở hữu, đang có ý định sở hữu […]

Gỗ Nu là gì ? Cách nhận biết gỗ nu ?

Nu không phải là tên một loại gỗ. Nu là danh từ chỉ một phần thân cây sùi ra, với mỗi loại gỗ thì sẽ có loại nu tương ứng. Để phân biệt nu ta có thể dùng mắt thường phân biệt hoặc dùng tay để cảm nhận.

0987.336.318