Sản phẩm
Menu

Kết quả từ khóa: gỗ nu hương

Gỗ Nu là gì ? Cách nhận biết gỗ nu ?

Nu không phải là tên một loại gỗ. Nu là danh từ chỉ một phần thân cây sùi ra, với mỗi loại gỗ thì sẽ có loại nu tương ứng. Để phân biệt nu ta có thể dùng mắt thường phân biệt hoặc dùng tay để cảm nhận.

0987.336.318